تصويري از جزيره قشم

تور قشم ،تور لحظه آخری قشم،تور ارزان قشم

خدمات دو شب و سه روز
تور قشم ویژه نوروز ۹۷ (هتل خلیج فارس)
تاریخمدت اقامت۲ تخته استاندارد (هر نفر)سوییت ۱ خوابه ۲ نفر (هر نفر)سوییت ۱ خوابه ۳ نفر (هر نفر)سوییت ۱ خوابه ۴نفر (هر نفر)۱ تخته (هر نفر)۲ تا ۵ سال بدون تخت
۱۲/۲۸ تا ۱/۲۳شب۱/۵۸۰/۰۰۰۱/۶۸۰/۰۰۰۱/۵۹۰/۰۰۰۱/۵۵۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۲/۲۸ تا ۱/۳۴شب۱/۷۵۰/۰۰۰۱/۸۸۰/۰۰۰۱/۷۶۰/۰۰۰۱/۶۹۰/۰۰۰۲/۳۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۲/۲ تا ۱/۵۳شب۱/۶۵۰/۰۰۰۱/۶۸۰/۰۰۰۱/۵۹۰/۰۰۰۱/۵۵۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۹۰۰/۰۰۰
۱/۲ تا ۱/۶۴شب۱/۷۵۰/۰۰۰۱/۸۸۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰۱/۶۵۰/۰۰۰۲/۳۰۰/۰۰۰۹۰۰/۰۰۰
۱/۳ تا ۱/۶۳شب۱/۷۰۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰۱/۶۵۰/۰۰۰۱/۶۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۹۰۰/۰۰۰
۱/۳ تا ۱/۷۴شب۱/۸۰۰/۰۰۰۱/۸۵۰/۰۰۰۱/۷۰۰/۰۰۰۱/۶۵۰/۰۰۰۲/۳۰۰/۰۰۰۹۰۰/۰۰۰
۱/۵ تا ۱/۸۳شب۱/۳۵۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۱/۳۵۰/۰۰۰۱/۳۰۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰
۱/۵ تا ۱/۹۴شب۱/۵۵۰/۰۰۰۱/۶۵۰/۰۰۰۱/۵۵۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۲/۰۵۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰
۱/۶ تا ۱/۹۳شب۱/۳۰۰/۰۰۰۱/۴۰۰/۰۰۰۱/۳۰۰/۰۰۰۱/۲۵۰/۰۰۰۱/۷۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰
۱/۶ تا ۱/۱۰۴شب۱/۵۵۰/۰۰۰۱/۶۵۰/۰۰۰۱/۵۵۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۲/۰۵۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰
۱/۷ تا ۱/۱۰۳شب۱/۵۵۰/۰۰۰۱/۶۵۰/۰۰۰۱/۵۵۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۲/۱۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰
۱/۷ تا ۱/۱۱۴شب۱/۷۰۰/۰۰۰۱/۸۰۰/۰۰۰۱/۷۰۰/۰۰۰۱/۶۵۰/۰۰۰۲/۶۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰
۱/۸ تا ۱/۱۱۳شب۱/۶۰۰/۰۰۰۱/۷۰۰/۰۰۰۱/۶۰۰/۰۰۰۱/۵۵۰/۰۰۰۱/۹۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰
۱/۸ تا ۱/۱۲۴شب۱/۷۵۰/۰۰۰۱/۸۵۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰۱/۶۵۰/۰۰۰۲/۶۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰
۱/۹ تا ۱/۱۲۳شب۱/۵۰۰/۰۰۰۱/۶۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۱/۴۵۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰
۱/۹ تا ۱/۱۳۴شب۱/۶۵۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰۱/۶۵۰/۰۰۰۱/۶۰۰/۰۰۰۲/۶۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰
۱/۱۰ تا ۱/۱۳۳شب۱/۶۰۰/۰۰۰۱/۷۰۰/۰۰۰۱/۵۵۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *