تصويري از جزيره قشم

تور قشم ،تور لحظه آخری قشم،تور ارزان قشم

خدمات دو شب و سه روز
تور قشم ویژه نوروز ۹۷ (هتل خلیج فارس)
تاریخ مدت اقامت ۲ تخته استاندارد (هر نفر) سوییت ۱ خوابه ۲ نفر (هر نفر) سوییت ۱ خوابه ۳ نفر (هر نفر) سوییت ۱ خوابه ۴نفر (هر نفر) ۱ تخته (هر نفر) ۲ تا ۵ سال بدون تخت
۱۲/۲۸ تا ۱/۲ ۳شب ۱/۵۸۰/۰۰۰ ۱/۶۸۰/۰۰۰ ۱/۵۹۰/۰۰۰ ۱/۵۵۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۲/۲۸ تا ۱/۳ ۴شب ۱/۷۵۰/۰۰۰ ۱/۸۸۰/۰۰۰ ۱/۷۶۰/۰۰۰ ۱/۶۹۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۲/۲ تا ۱/۵ ۳شب ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۶۸۰/۰۰۰ ۱/۵۹۰/۰۰۰ ۱/۵۵۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰
۱/۲ تا ۱/۶ ۴شب ۱/۷۵۰/۰۰۰ ۱/۸۸۰/۰۰۰ ۱/۷۵۰/۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰
۱/۳ تا ۱/۶ ۳شب ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۷۵۰/۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰
۱/۳ تا ۱/۷ ۴شب ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۱/۸۵۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰
۱/۵ تا ۱/۸ ۳شب ۱/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۳۵۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۷۵۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰
۱/۵ تا ۱/۹ ۴شب ۱/۵۵۰/۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۵۵۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰
۱/۶ تا ۱/۹ ۳شب ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰
۱/۶ تا ۱/۱۰ ۴شب ۱/۵۵۰/۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۵۵۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۵۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰
۱/۷ تا ۱/۱۰ ۳شب ۱/۵۵۰/۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۵۵۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰
۱/۷ تا ۱/۱۱ ۴شب ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰
۱/۸ تا ۱/۱۱ ۳شب ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۱/۵۵۰/۰۰۰ ۱/۹۰۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰
۱/۸ تا ۱/۱۲ ۴شب ۱/۷۵۰/۰۰۰ ۱/۸۵۰/۰۰۰ ۱/۷۵۰/۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰
۱/۹ تا ۱/۱۲ ۳شب ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۴۵۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰
۱/۹ تا ۱/۱۳ ۴شب ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۷۵۰/۰۰۰ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰
۱/۱۰ تا ۱/۱۳ ۳شب ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۵۵۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *