تور مالزی

آفر تور مالزی

با پرواز مستقیم ۷ روزه

هتل ۳* ۱۷۳۰۰۰۰ تومان
هتل ۴*  ۱۹۳۰۰۰۰ تومان
هتل ۵*  ۲۰۳۰۰۰۰ تومان

نرخ با ۲۵ کیلوگرم بار + ۲ وعده غذایی در هر مسیر
۰۲۱۴۴۹۷۲۷۷۸
@salvaseir