تورهای شاد و مفرح ترکیه

adviye-705x470

نرخ باورنکردنی تور استانبول
تور۶ روزه استانبول   ۱۰hbv hایران ایر
۳*GRAND ORUC ………….. ۸۹۰۰۰۰
۴*matiat…………………….  ۹۲۰۰۰۰
۴*grand emin…………. ۹۴۰۰۰۰
۴*the city…………….  ۸۴۰۰۰۰
۴*real star…………. ۹۴۰۰۰۰
۴*marinem…… ۹۴۰۰۰۰
۴*berlin ) TOP) …۹۷۰۰۰۰
۴* VIZON  (TOP)…. ۹۹۰۰۰۰
۴*eterno taksim …. ۱۰۲۰۰۰۰
۴*all season……..۱۰۲۰۰۰۰
۴*tulip pera ………..۱۰۳۵۰۰۰
۴*feronya taksim …………۱۰۳۹۰۰۰
۴* taxim life………………………….. ۱۰۳۵۰۰۰
۴*nova plaza  taksim  (al majed) ..111000
۴*CRYSTAL ………………………………. ۱۱۱۰۰۰۰
۴*green park taksim …………۱۱۳۵۰۰۰
۴*golden park ……………………. ۱۱۲۰۰۰۰
۴*grand oztanik …………………….. ۱۱۶۰۰۰۰
۴* golden age…………………………….. ۱۱۶۰۰۰۰
۴*metropolitan …………………….  ۱۱۶۰۰۰۰
۴* nippon  ………………………….۱۱۹۰۰۰۰
۵* akgun bayazit………. ۱۰۴۰۰۰۰
۵*tryp  taksim……. ۱۰۷۰۰۰۰
۵*akgun………… ۱۱۸۰۰۰۰
۵*dedeman ……. ۱۲۰۰۰۰۰
۵*lionel  …………….. ۱۰۶۰۰۰۰
۵*vali konak……………  ۱۰۴۰۰۰۰
۵*titanic bussines  …….. ۱۱۸۰۰۰۰
۵* dbl tree hilton……………… ۱۳۱۰۰۰۰

۰۲۱۴۴۹۷۲۷۷۸
@salvaseir

4-copy.aban4_-705x282

تور آنتالیا

۶ شب ویژه ۲۰  آبان
پرواز  آتــــا رفت۲۳:۰۰ برگشت۲:۴۰

کروانسرای لارا…..۱۴۸۰
گرند پارک لارا…..۱۴۸۰
کلاب سرا…..۱۴۸۰
میراکل….۱۷۵۰
آسکالارا ریزورت….۱۷۵۰
کرملین پالاس….۱۷۵۰
کریستال سان رایز ……۱۷۹۵
کریستال پالاس……۱۷۵۰
ریکسوس سانگیت …..۲۳۰۰
۰۲۱۴۴۹۷۲۷۷۸
@salvaseir
۰۹۳۰۱۴۲۴۱۲۹

summertravel-1030x680